ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 15%

Ref.No: 65175800
Start date: 01.10.2009
End date: 30.09.2012
Approval date: 16.10.2009
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 61.025,63 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top