ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΕΥΣΤΩΝ

Ref.No: 65215600
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2021
Approval date: 27.11.2017
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, ELKE
Budget: 60.000,00 €
Public key: ΩΖ9Ε46ΨΖΣ4-ΙΘ2
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MATHIOULAKIS
Email: mathew@fluid.mech.ntua.gr
Description: WORK SUPPORTING THE CURRENT ACTIVITIES OF THE FLUIDS SECTION
Go to Top