ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 62073400
Start date: 01.01.1995
End date: 30.06.1996
Approval date: 28.03.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ELKEPA
Budget: 8.217,17 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top