ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ PRIMES-SOLFEGE

Ref.No: 67004100
Start date: 01.11.1996
End date: 02.07.1995
Approval date: 02.07.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: G.G.E.T.
Budget: 3.832,72 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top