ΕΜΠ/ΚΟΣΜΟΣ – ΦΑΣΗ 1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ref.No: 65016300
Start date: 01.07.1993
End date: 30.04.1994
Approval date: 10.09.1993
Department: DEN UPARHEI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 26.412,33 €
Scientific Responsible: Prof. BOUDOUVIS
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr
Go to Top