“ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “

Ref.No: 62209500
Start date: 28.12.2005
End date: 30.06.2009
Approval date: 31.05.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΠΕΝΕΔ 2003, ZINON AE
Budget: 17.625,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top