ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Ref.No: 62070800
Start date: 16.06.1995
End date: 31.12.2005
Approval date: 16.06.1995
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 105.649,30 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS ZOUPANOS
Email: george.zoupanos@cern.ch
Go to Top