ΕΛΕ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ref.No: 65044300
Start date: 01.01.1996
End date: 31.08.1996
Approval date: 22.02.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 4.402,05 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS STASINOPOULOS
Email: stassin@cs.ntua.gr
Go to Top