ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΦΥΔΟΠΑΣΤΑΣ

Ref.No: 62116200
Start date: 01.10.1998
End date: 31.12.1998
Approval date: 22.04.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: E.A.S. AIGIALIAS
Budget: 1.760,82 €
Scientific Responsible: Prof. MAROULIS
Email: maroulis@chemeng.ntua.gr
Go to Top