ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Γ’ ΚΠΣ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ 2001)

Ref.No: 65105601
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2001
Approval date: 22.02.2001
Department: GENIKI D/SI TEHN. UPIRESIAS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: MARIA VALLIADOU-KALEURA
Email: camari@central.ntua.gr
Go to Top