ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ref.No: 62166500
Start date: 02.07.2003
End date: 01.01.2004
Approval date: 18.07.2003
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: P - SUSTEMS INTERNATIONAL AEVEL
Budget: 8.260,00 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top