ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ref.No: 62054300
Start date: 01.04.1993
End date: 31.08.1993
Approval date: 16.07.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: UP.ETH.A
Budget: 2.054,29 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top