ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

Ref.No: 62106900
Start date: 16.07.1998
End date: 15.01.1999
Approval date: 17.09.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: OLUMPIOS ATE
Budget: 4.501,83 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top