ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ref.No: 62134100
Start date: 18.07.2000
End date: 18.10.2000
Approval date: 11.01.2001
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: P - SUSTEMS INTERNATIONAL AEVEL
Budget: 10.596,63 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top