ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Ref.No: 61087700
Start date: 01.11.1996
End date: 01.11.1997
Approval date: 21.11.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: AGROTIKIS TEHN. KAI ANAPTUXIS
Financier: UP. GEORGIAS
Budget: 24.240,65 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top