ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 1-2/1/95 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ Π. ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟ

Ref.No: 62080700
Start date: 01.05.1996
End date: 28.02.1997
Approval date: 06.06.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ETHNIKI ASFALISTIKI
Budget: 31.859,14 €
Scientific Responsible: KOLLA-MIMIKOU
Email: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Go to Top