ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ref.No: 62105000
Start date: 23.12.1998
End date: 30.09.2002
Approval date: 11.06.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: N.A. KOZANIS
Budget: 162.758,63 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top