ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΑΤΜ

Ref.No: 65109400
Start date: 01.03.2001
End date: 28.02.2002
Approval date: 10.04.2001
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 32.281,74 €
Scientific Responsible: Prof. AMALIA-MARIA MPALODIMOU
Email: ambal@central.ntua.gr
Go to Top