ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ 1:100.000

Ref.No: 62082300
Start date: 01.02.1996
End date: 31.03.1997
Approval date: 26.03.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: O.A.S.P.
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS FUTROLAKIS
Go to Top