ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Μ.Π. (Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

Ref.No: 65097800
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 25.02.2000
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 2.934,70 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS NASOPOULOS
Go to Top