ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ref.No: 62055800
Start date: 01.04.1993
End date: 30.11.1995
Approval date: 22.06.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: SUN.TOPIK.EN.DIMON & KOIN. KR.
Budget: 33.749,08 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top