ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Ref.No: 65124600
Start date: 01.11.2002
End date: 31.10.2005
Approval date: 18.10.2002
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 92.716,64 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL ZEUGOLIS
Email: zevgolis@metal.ntua.gr
Go to Top