ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ref.No: 65124000
Start date: 01.11.2002
End date: 31.10.2005
Approval date: 06.12.2002
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 92.716,63 €
Scientific Responsible: GERASIMOS SPATHIS
Email: gspathis@central.ntua.gr
Go to Top