ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Ref.No: 65109600
Start date: 01.04.2001
End date: 31.12.2002
Approval date: 22.05.2001
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 32.281,73 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top