ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 1:200 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ RICOMEX ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΙΒΙΣΚΟΣ,ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 07,09,1999 ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ref.No: 61115602
Start date: 01.02.2001
End date: 31.12.2001
Approval date: 29.03.2001
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: UPEHODE
Budget: 10.388,84 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top