ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ref.No: 61102300
Start date: 04.03.1998
End date: 04.03.1999
Approval date: 28.05.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: INFRASTRUCTURE AND RURAL DEVELOPMENT SCOPE
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 138.517,98 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top