ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΜΕΑ Μ.Κ.Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2004

Ref.No: 67054103
Start date: 01.01.2006
End date: 31.12.2009
Approval date: 10.03.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2004, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 4.733,97 €
Scientific Responsible: Prof. KYRIAKOPOULOS
Email: kkyria@central.ntua.gr
Go to Top