ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠ ΑΕ

Ref.No: 62326100
Start date: 04.04.2014
End date: 30.06.2018
Approval date: 06.11.2014
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ORGANISMOS LIMENOS PEIRAIWS AE
Budget: 188.880,90 €
Public key: 770Ν46ΨΖΣ4-ΚΤΦ
Scientific Responsible: IOANNIS SEMPOS
Email: isebos@mail.ntua.gr
Description: SCOPE OF THE RESEARCH PROGRAM IS THE CONTINUOUS MONITORING OF AIR POLLUTION AND METEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE PORT OF PIRAEUS AND THE EVALUATION OF THE MEASURED CONCENTRATIONS IN RELATION TO THE EXISTING SOURCES OF POLLUTION.
Go to Top