ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GPS. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ref.No: 62092400
Start date: 15.05.1997
End date: 14.05.1998
Approval date: 12.06.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ETHNIKO ASTEROSKOPEIO ATHINON
Budget: 38.151,14 €
Scientific Responsible: Prof. PARADEISIS
Email: dempar@central.ntua.gr
Go to Top