ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ GPS ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 62083600
Start date: 01.03.1996
End date: 01.03.1997
Approval date: 28.03.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: G.G.E.T.
Budget: 35.216,43 €
Scientific Responsible: Prof. PARADEISIS
Email: dempar@central.ntua.gr
Go to Top