ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ 2

Ref.No: 62204200
Start date: 10.12.2005
End date: 31.12.2007
Approval date: 08.02.2006
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: V.E.S.A.U. AFOI ALEXIOU LEFA A.E.
Budget: 47.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top