ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

Ref.No: 62120600
Start date: 17.12.1999
End date: 17.06.2000
Approval date: 21.10.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: TAHUDROMIKO TAMIEUTIRIO
Budget: 45.018,35 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top