ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΦΡΕΓΑΤΑΣ “ΣΑΛΑΜΙΣ”

Ref.No: 62110300
Start date: 01.11.1998
End date: 31.08.1999
Approval date: 26.11.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ELLINIKA NAUPIGEIA A.E.
Budget: 9.097,58 €
Scientific Responsible: Prof. PARADEISIS
Email: dempar@central.ntua.gr
Go to Top