ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Ref.No: 63037000
Start date: 13.04.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 17.12.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: E.O.K.
Budget: 56.668,87 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS XIROKOSTAS
Go to Top