ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (NEURONET)

Ref.No: 67005500
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 1.372,74 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top