ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ref.No: 62090700
Start date: 01.04.1997
End date: 30.09.1997
Approval date: 15.05.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: DOMIKI KRITIS AE
Budget: 3.462,95 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top