ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ LASER ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ

Ref.No: 65162700
Start date: 05.11.2007
End date: 05.11.2009
Approval date: 30.10.2007
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. LOUKOGIANNAKI
Email: mmakro@central.ntua.gr
Go to Top