ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΟΜΙΝΘΟΥ

Ref.No: 62059900
Start date: 01.12.1993
End date: 31.12.1994
Approval date: 04.02.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: DIMOS ANOGEION
Budget: 2.934,70 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top