ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Ref.No: 61203300
Start date: 02.04.2014
End date: 31.12.2016
Approval date: 21.01.2014
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: DIMOS METSOVOU
Budget: 86.100,00 €
Public key: ΒΙΥΗ46ΨΖΣ4-Χ1Ι
Scientific Responsible: Prof. KALIAMPAKOS
Email: dkal@central.ntua.gr
Description: STUDYING THE POSSIBILITIES OF CREATING A DISTRICT HEATING SYSTEM FOR THE TOWN OF METSOVO,BASED ON ENERGY UTILIZATION OF BIOMASS IS THE MAIN OBJECTIVE OF THE PROJECT.SUCH A SYSTEM WILL CONTRIBUTE TOWARDS CONFRONTING ENERGY POVERTY -WHICH HAS BECOME A MAJ
Go to Top