ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΙΩΣΙΜΗΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Ref.No: 62099600
Start date: 14.11.1997
End date: 14.05.1998
Approval date: 11.12.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ORGANISMOS ATHINAS
Budget: 26.412,33 €
Scientific Responsible: Prof. AVGERINOU-KOLONIA
Email: skolonia@central.ntua.gr
Go to Top