ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΘΩΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ

Ref.No: 62098000
Start date: 01.11.1997
End date: 30.06.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: O.S.E.
Budget: 27.703,59 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KAVVADAS
Email: kavvadas@central.ntua.gr
Go to Top