ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Ref.No: 62046500
Start date: 07.05.1991
End date: 07.05.1994
Approval date: 02.03.1992
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: DIMOS KALAMATAS-DIM. TRIPOLIS
Budget: 55.759,36 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PARISAKIS
Go to Top