ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ PARIS I

Ref.No: 62127201
Start date: 31.10.2000
End date: 30.03.2001
Approval date: 22.02.2001
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: SETE YACHT MANAGEMENT S.A.
Budget: 4.636,83 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. GERASIMOS POLITIS
Email: polit@central.ntua.gr
Description: THE OBJECTIVE OF THIS PROJECT IS THE PROVISION OF SPECIALIZED TECHNICAL SERVICES TO SETS YACHTS PRIVATE COMPANY REGARDING OPTIMUM DESIGN AND PERFORMANCE ANALYSIS OF SHIP PARIS I...
Go to Top