ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΟ Δ. ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

Ref.No: 62117100
Start date: 01.01.1998
End date: 30.09.2001
Approval date: 13.05.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: ASDA
Budget: 18.195,16 €
Scientific Responsible: Prof. PAULOS MARINOS
Email: marinos@central.ntua.gr
Go to Top