ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASSOX FUEL CAT ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL

Ref.No: 62071200
Start date: 01.06.1995
End date: 31.08.1995
Approval date: 16.06.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ROBERT BOSCH S.A.
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top