ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΠΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ref.No: 62165801
Start date: 26.06.2003
End date: 30.09.2006
Approval date: 10.03.2004
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: TRAM AE
Budget: 23.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top