ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ref.No: 61126800
Start date: 08.12.2000
End date: 28.02.2002
Approval date: 11.01.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 72.956,71 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Description: DESIGN OF RESTORATION MORTALS AND PLASTERS COMPATIBLE TO THE HISTORIC STRUCTURE MATERIALS OF THE MASONRY.THE RESTORATION MORTARS WILL BE DESIGNED BY SIMULATION OF HISTORIC MORTARS.
Go to Top