ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ref.No: 68131500
Start date: 14.03.2011
End date: 14.09.2013
Approval date: 14.01.2011
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΕΣΠΑ 2007-2013, G.G.E.T.
Budget: 65.362,11 €
Scientific Responsible: Prof. ANTONIOS KLADAS
Email: kladasel@central.ntua.gr
Go to Top