ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Ref.No: 62250200
Start date: 21.01.2009
End date: 20.01.2010
Approval date: 16.12.2008
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: OASA
Budget: 15.075,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top