ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΑΖΙΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΩΛΕΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ

Ref.No: 62093000
Start date: 01.06.1997
End date: 01.12.1997
Approval date: 03.07.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: FILLIPOS AE
Budget: 13.851,80 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top